PROJEKTIT

Capstone saa yrityksistä ja opiskelijoista esiin uusia puolia. Capstone on opiskelijoille näytön paikka, jossa osaaminen ja innovointi saavat tulta alleen. Opiskelijat katsovat organisaatiota sekä sen toimintaa, tuotteita ja palveluita lähtökohtaisesti eri tavalla, jolloin organisaatio hyötyy tuoreesta näkökulmasta.

Uusi Capstone innovaatioprojekti voi käynnistyä monin eri tavoin: Tutkimus- ja kehitysprojektin tuloksena tai esiin nostamana ongelmana tai tarpeena, opiskelijatiimin  itse ehdottamana projekti-ideana tai korkeakoulun sidosryhmien, kuten yritysten aloitteesta.

Yhteistä Capstone projekteille on se, että projektin tuloksen tulee olla sovellettava ja sen tulee tuottaa arvoa loppukäyttäjille.  Idean tai tarpeen soveltuvuus Capstone projektiksi arvioidaan yhdessä projektin omistajan kanssa. Jos Capstonen katsotaan soveltuvan organisaation tarpeisiin, aloitetaan projekti ja valitaan sopiva työtiimi.

Viidestä kuuteen kuukautta kestävän projektin tuloksena syntyy potentiaalinen ratkaisu ongelmaan prototyypin tai palvelukonseptin muodossa.  Asiakas on projektissa koko ajan mukana projektin omistajana, asiantuntijana sekä arvioitsijana.

 

Projektiarkisto