Capstone

Turun ammattikorkeakoulun oppimiskokonaisuus, joka yhdistää eri alojen opiskelijat työskentelemään yrityksen toimeksiannon mukaan. Yhdistää työelämän ja opiskelun entistä realistisemmalla ja konkreettisemmalla tavalla. Opiskelijat saavat arvokkaan työkokemuksen ja tarjoavat yritykselle luovaa ja ammatti-taitoista osaamista. Projekteihin valitaan opiskelijoita eri aloilta heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan, jotta mahdollistetaan monipuolinen osaaminen sekä intohimoinen työskentely

Capstone-innovaatioprojektin ensisijaisena tehtävänä on tuottaa prototyyppi yrityksen tarvitsemasta tuotteesta tai palvelusta tai potentiaalinen ratkaisu ratkaisemattomaan ongelmaan. Capstone herätteleekin yrityksiä kokeilemaan rohkeasti uusia näkökulmia, testaamaan käyttäjälähtöisesti uusia ideoita ja osallistamaan potentiaaliset asiakkaat mukaan suunnitteluprosessiin.

Heräsikö mielenkiinto? Voit tarkastella aiempien vuosien projekteja alla olevasta linkistä!

Projektiarkisto                Ota yhteyttä