Projektipaja

Projektipaja on Turun ammattikorkeakoulussa oleva opintojakso, jonka jokainen ensimmäisen vuoden tekniikka- ja liiketoimintasektorin opiskelija käy.

Projektipajassa ensimmäisen vuoden opiskelijat työskentelevät 10–13 hengen monialaisissa ryhmissä toteuttaen työelämälähtöistä projektia opettajan ja ryhmänohjaajan ohjauksessa syyslukukauden ajan.

Projektipajan tavoitteena on, että uusi opiskelija oppii millaista, on korkeakoulu opiskelu Turun ammattikorkeakoulussa, antaa perusvalmiudet projektityöskentelyyn sekä antaa opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua eri koulutuksien opiskelijoiden kanssa.

Opintojakso pitää sisällään käytännön projektin sekä siihen kytkeytyvän teoriaosuuden projektinhallinnasta. Lisäksi opintojakson aikana jokainen ryhmä tekee oman posterin ja esityksen, jotka esitellään muille projektiryhmille.

Projektipajan toimeksianto voi olla esimerkiksi:

o Tapahtuman suunnittelu ja toteutus
o Selvitys- tai tutkimustyö

2020-vuoden posterigalleria ja esittelyt projekteista:

https://innovaatioprojektit.turkuamk.fi/projektipaja-posterigalleria/

Projektipajalaisten nauhoittamia podcasteja liittyen projektipajaan:

https://soundcloud.com/projektipaja-101/kolmas-pajanuotio-loppuraportti/recommended