Projektipaja

Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin monialaiset projektiopintokokonaisuudet Projektipaja ja Innovaatioprojekti Capstone ovat osa Käytäntölähtöinen pedagogiikka -tutkimusryhmään, joka vastaa kokonaisuuksien koordinoinnista, kehittämisestä ja tutkimisesta.

Opintokokonaisuudet toimivat tutkimusryhmän tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektien testiympäristöinä sekä ulkopuolelle tarjottavina koulutus- ja palvelutuotteina.

Käytäntölähtöinen pedagogiikka -tutkimusryhmän toiminta on käytäntölähtöistä ja se keskittyy erityisesti innovaatiopedagogiikan ja CDIO-mallin edistämiseen. Kehittämällä uusia menetelmiä ja toimintamalleja sekä tuottamalla tutkimuksellista tietoa ja ymmärrystä oppimiseen ja laadukkaaseen koulutukseen, tutkimusryhmä tukee niin opiskelijoiden osaamisen kehittymistä kuin opettajien sopeutumista muuttuviin työnkuviin.

Sekä innovaatiopedagogiikkaa että CDIO-lähestymistapaa on sovellettu Turun ammattikorkeakoulussa jo yli kymmenen vuoden ajan.

Molemmat määrittelevät työelämässä tarvittavat keskeiset osaamisalueet sekä oppimistavoitteet ympäröivän yhteiskunnan tarpeista lähtien ja molemmat pyrkivät aktivoimaan opiskelijaa ottamaan itsenäisen toimijan roolin omissa opinnoissaan.

Kiinnostuitko?

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/kaytantolahtoinen-pedagogiikka/

Ota yhteyttä