Capstone

Turun ammattikorkeakoulun oppimiskokonaisuus, joka yhdistää eri alojen opiskelijat työskentelemään yrityksen toimeksiannon mukaan. Yhdistää työelämän ja opiskelun entistä realistisemmalla ja konkreettisemmalla tavalla.

Capstone on suunnattu opintojen loppu-vaiheessa oleville opiskelijoille. Ryhmien koot vaihtelevat 5-10 opiskelijan välillä, riippuen osallistujien määrästä ja siitä, kuinka moni opiskelija on kiinnostunut kyseisestä projektista. Capstone-innovaatioprojektiin voi osallistua kuka vain alastaan riippumatta, joka on myös vahvuus projektien toteuttamisen kannalta.

Monet ajatukset ja ideat eri näkökulmista antavat aivan uudenlaisen lähestymisen projekteihin ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

 

Heräsikö mielenkiinto? Voit tarkastella aiempien vuosien projekteja alla olevasta linkistä!

Projektiarkisto